Årets sesong avslutas med prisutdelning och doppasi i Hästbacka byahem Fredag 9.11 klockan 19.00. Patric har lovat stå värd för kvällen så kom alla med.

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.