Tisdagen 11.6 kl. 17-19 orientering i Vuojärvi terrängen. Banor A B C D och RR. Eero har framställt en ny karta åt oss. Vägvisning från kyrkbyn till Vuojärvivägen. Kom med!

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.