Tävlingar nästan i hemknutarna. Kauhava 24/7 IK Falken 25/7 Kaustby 26/7. Anmälan via irma. Senast 19.7 EKORRSTIGFINALEN för juniorer 29/7 i Närpes Öjskogsparken. Inbjudan på Närpes OK:s hemsida

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.