Orientering i Vuojärviterrängen 7.6 kl. 17-19 Banor A,B,C,D och RR Vägvisning från kyrkbyn till Vuojärvivägen. Alla med !

Iltarastit Vuojärven maastossa 7.6 klo. 17-19 Radat A,B,C,D ja RR Opasteet kirkokylältä Vuojärven tielle. Kaikki Mukaan !

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.