Säsongavslutning på söndagen 11.12.2022 vid Hästbacka byahem kl.19.00. Kaffe och prisutdelning bl.a. åt alla juniorer som orienterat i sommar. Välkommen!

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.