Direktiv för parsprinten

3.5 och 17.5 Parsprint
Laget bestå av två deltagare. Båda deltagarna orienterar turvis 2 etapper, alltså 4 etapper/lag. Laget kan komponeras fritt och bestå av tex, två löpare i klassen H21, men ifall laget består av av en dam, eller en pojke som är tävlar i 14 års klassen eller en tävlare i H60, får laget 3min tidsavdrag /löpare i starttiden. Max. tidsavdrag är 6min /lag.
Vågstarten bestäms utifrån lagets sammansättning.

Start 1 kl 19.00, Start 2 kl 19.03 och Start 3 kl. 19.06.
Laget som kommer först i mål vinner. För en saknad stämpel får laget 10 min tidstillägg.

Anmälan senast en dag före tävlingen via anmälningsformuläret på arrangerande förenings hemsida.

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.