OK Terjärv är en specialförening med bara och blott orientering på programmet. Så har det varit nu i över 40 år eftersom föreningen grundades år 1977 av Kaj Forsén, bröderna Skog, bröderna Sandvik, Guy Grannabba m.fl.

Under 40 år hinner en hel del ske inom en förening. Ynglingarna från -77 har blivit gubbar, och det som nu präglar tävlingsverksamheten är ’oldboysarna’ och juniorerna som nu börjat rosa marknaderna.

Vi har gjort en mängd orienteringskartor och detta kommer vi att fortsätta med i en takt med en ny karta åtminstone vart annat år. Terräng har vi. Till dags dato har vi gjort 15 olika orienteringskartor i skalorna 1:10 000 upp till 1:20 000. Flera av de äldre kartorna har uppnått förnyelsestadiet och vi har även oanvändamarker lämpliga för vilken annan tävling som helst utom JUKOLA.

Vi är den finlandssvenska förening som ligger längst ifrån de stora scenerna och geografin har gjort att vi i många fall har sett det lämpligt att samarbeta med de finska grannföreningarna i Vetil och Kaustby. Samhörighetskänslan med ÖID upprätthålls främst för det fria språkets skull och för FSO-mästerskapen för vilket det inte finns något surrogat på den finska marknaden. Medlemsantalet torde i dagens läge röra sig runt 150 och den stora utmaningen nu ligger i att fostra den kommande framforsande generationen till goda medborgare och fram för allt, till goda orienterare.

Styrelsen 2024

Ordf. Nina Enlund, tel. 040 7569997
Hanna Karvonen
Mikael Ahlsved
Valter Forsén
Tomas Knutar

Tävlings och tränings kläder kan man köpa av
Britt-Mari Högnabba  tel. 050-3012237

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.