MINNESLISTA för banläggare vid Perhonjokirastit

Förberedelser innan träningen

 • Börja planering av banor i god tid och kolla om kartan behöver uppdateras (t.ex nya kalytor)
 • Sicka annons till Perhonjokitidningen 1,5 vecka före. Kontakta Johan G eller skicka in själv
 • Om du inte kan rita banorna själv med Ocad. Ta i god tid (minst 2 veckor före) kontakt med någon som kan, för att komma överens om ritning och printning
 • Om du inte sköter tidtagningen själv, fråga i god tid vem som kan komma och hjälpa. Det behöver vara minst 2 personer på plats under hela träningen
 • Hämta tidtagningsvagnen och lägg batterit på laddning. Kontaktperson Mikael
 • Publicera inlägg på hemsidan om var och när träningen ordnas mm. Lägg till kartlänk till startplatsen t.ex. från karttapaikka. Om du behöver hjälp, kontakta t.ex. Hanna
 • Be Hanna eller Valter publicera inlägg på facebook
 • Kolla så att allt material finns till hands. Dator, emit-avläsare, lånebrickor, stämpel, skärmar både till skogen och vägvisningen, papper och pennor för namnlistor mm.
 • Ladda MTR-läsaren
 • Kontrollera så att alla stämplen fungerar. Stämpla i genom dem och läs av brickan med datorn eller MTR

Träningsdagen

 • För ut kontrollerna senast idag
 • Sätt ut vägvisning i korsningarna från den väg som det har blivit annonserat om
 • Se till så att allt fungerar under träningen
 • Publicera resultat och mellantider på hemsidan. Välj ”resultat” som publiceringskategori

Efteråt

 • Skicka resultaten i pressformat till Perhonjokitidningen och ÖT
 • För pengarna och motionssedlarna åt Britt-Marie eller behåll pengarna och sätt in motsvarande summa på föreningens konto. Motionssedlarna förs till Kaustby i slutet av säsongen
 • Samla in alla kontroller. Kolla noggrant så att varje emit-stämpel finns i behåll
 • Returnera materialet till lagret eller följande arrangör 

För varje moment finns det hjälp att fås, bara man frågar i god tid!

Valter 040-7494653, Hanna 040-5615065, Mikael 040-0766180, Britt-Marie 050-3012237, Johan 040-1769511

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.