Stöd oss genom att bli medlem!

Medlemsavgiften för i år är 5 euro / person eller 10 euro / familj.
Medlemsavgiften kan betalas in på OK Terjärvs konto IBAN FI1051634020013888 (Karleby Andelsbank, Terjärv kontor). Du kan betala direkt via din nätbank eller besöka närmaste bankkontor. Anteckna namnen på alla familjemedlemmarna i meddelandetexten.

Tack för Ditt stöd!

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.