Stöd oss genom att bli medlem!

Medlemsavgiften för i år är 5 euro / person eller 10 euro / familj.
Medlemsavgiften kan betalas in på OK Terjärvs konto IBAN FI82 5553 0320 0531 27 (Kronoby Andelsbank). OBS! Nytt kontonummer fr.o.m. 4/2022. Anteckna namnen på alla familjemedlemmarna i meddelandetexten.

Tack för Ditt stöd!

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.