Följande tävling i knutarna blir FESTARIRASTIT i Kaustby 14.7 Ni kan börja höra av er om det finns intresse.Anmälaren är på KRV 3-8.7
(skriver Johan)

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.