Nattorienteringens Nattcup 2 i Kronoby, Källmossen ti 12.9 Starter kl. 20.30-21.30 (mulet väder). Startplats från gamla R8 (Langtågsvägen 400) ca 4 km från flygfältsrondellen mot Karleby.

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.