Totalt deltog 16 Terjärvbor och 43 Nedervetilbor i byakampen. Slutställningen blev: Nedervetil 97 poäng mot 37 för Terjärv.

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.