Det är min angenäma plikt och skyldighet att på styrelsens vägnar önska alla medlemmar och supportrar en god jul och gott nytt år . Hit räknas givetvis även vår gode vän rektor herr Hanse´n . Frey

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.