H21 1 Oscar,August,Magnus

H21 2 Valter,Thomas,Johnny

HD 30 Nelia,Noelle,Malva

”Lämppäri”1 Joy,Mattias,Mikael

”Lämppäri”2 Hanna,Karri,Nina

Om någon inte kommer så måste hen skaffa en ersättare och låna sin emit åt ersättaren.

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.