Byakampen mot Nedervetil och Perhonjokirastit tisd. 16.7 kl. 17-19. Banor A B C D och RR. Vägvisning från riksväg13 Djupsjövägens korsning. Kom med! Alla som rundar en bana ger minst en poäng i byakampen.

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.