säsongavslutnin fred. 8.11 kl . 19.00 vid Hästbacka Byahem ;Värd är ordf. Patrik.
Hjärtligt välkomna

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.