Klubbens årsmöte fredag 20.3 kl. 19.00 vid Marinas restaurang. Kom med och diskutera. Vi äter också pizza.

OBS årsmötet framflyttat p.g.a corona. Vi återkommer med nytt datum.

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.