IF Minken arrangerar nationell tävling 7.6. Anmälningar till Irma senast 30.5. Licensen skall vara betald före anmälning. OBS! Deltagar begränsning och vissa andra specialarrangemang p.g.a. corona. Se Minkens sida.

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.