Öppna Medel DM 27.6 i Solf. Anmälningar in senast 20.6 till Irma,licensen skall vara betald. OBS! Deltagar begränsning. Se Solf.IK:s hemsida.

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.