Perhonjokiträning vid sportstugan tisdag 7.9. Start mellan kl 17-19. Banor A, B, C, D samt lång E-bana. Ingen RR-bana, men D-banan är mycket lätt. A och E-banorna går delvis i ny terräng.

Kontrollerna finns i skogen för självständing orientering tills 13.9. Kartorna finns i postlådan på sportstugans vägg. Kartavgift 6 € (för över 16-åringar) betalas till OK Terjärvs konto FI1051634020013888.


Perhonjokirastit Teerijärven hiihtomajalla tiistaina 7.9. Lähdöt klo 17-19. Radat A, B, C, D sekä pitkä E-rata. Ei rastireittiä, mutta D-rata on erittäin helppo. A ja E-radat ovat osittain uudessa maastossa.

Rastit ovat metsässä omatoimisuunnistusta varten 13.9 asti. Kartat ovat postilaatikossa hiihtomajan seinällä. Karttamaksu 6 € (yli 16 vuotiaille) maksetaan OK Terjärven tilille FI1051634020013888.

Startplats / Lähtöpaikka

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.