Årsmöte fredagen 18.3.2022 kl.19.00 vid restaurang Marinas. Stadgeenliga ärenden, diskussion om kommande säsong och pizza. Välkommen!

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.